PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC THIỆT HẠI BÃO LŨ NĂM 2020]??

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm kịp thời chia sẻ, động viên miền Trung vượt qua đại lũ, sớm ổn định lại cuộc sống;
?Nhằm giáo dục tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cho học sinh;
Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2020, BCH đoàn trường tổ chức lễ phát động ủng hộ miền Trung,cảm ơn tấm lòng sẻ chia, tinh thần nhân ái của quý thầy cô giáo và học sinh trong buổi Lễ phát động ủng hộ Miền Trung khắc phục khó khăn do bão lũ gây ra.
Buổi lễ phát động đã kêu gọi được tổng số tiền là 6.000.000 (Sáu triệu đồng chẵn) và gửi ủng hộ miền Trung.