Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1187/UBND 19/07/2019 Quyết định, QĐ ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Số 49/KH-PT DTNTĐGL 27/02/2019 Kế hoạch, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Số 48/KH-PT DTNTĐGL 21/02/2019 Kế hoạch, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Số 44/KH-PT DTNTĐGL 12/02/2019 Kế hoạch, Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Số 43/KH-PT DTNTĐGL 22/01/2019 Kế hoạch, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Số 34/KH-PT DTNTĐGL 17/09/2018 Kế hoạch,
Số 33/KH-PT DTNTĐGL 20/08/2018 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2018 - 2019
Số 32/TB DTNT ĐGL 17/08/2018 Thông báo, Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019
Số 32/KH-PT DTNTĐGL 14/08/2018 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, năm học 2018 - 2019
Số 31/TB DTNT ĐGL 02/08/2018 Thông báo, Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019
QĐ 2605 - BGDĐT 16/07/2018 Quyết định, QĐ về việc đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy năm 2018.
Số 31/KH-PT DTNTĐGL 07/07/2018 Kế hoạch, Kế hoạch quản lý cơ sở vật chất nhà trường, năm học 2018 - 2019
Trang 1 / 3123»