Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
CV1212-SGDĐT 28/06/2018 Công văn, Sử dụng sổ đăng bộ trên Vnedu
CV991 - BGD 15/03/2018 Công văn, HD thực hiện quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT năm 2018
37/SGDĐT 05/01/2018 Công văn, Tăng cường quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS và THPT
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017