KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

         CĐ NGÀNH GIÁO DỤC ĐĂK NÔNGCĐ TRƯỜNG PT DTNT THCS& THPT          HUYỆN ĐĂK GLONG

Số:  …./ KH-BNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

————***———–

        Đăk Glong , ngày     tháng  9  năm  2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM HỌC 2017 – 2018

 

– Căn cứ  chương trình kế hoạch công tác năm học 2017- 2018 của Công đoàn  Giáo dục  Tỉnh Đăk Nông và hoạt động nữ công ở các cơ sở.

– Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 của Nhà trường và của Công đoàn trường PT DTNT THCS &THPT Huyện Đăk Glong.

– Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường, nhiệm kì 2015-2020.

– Ban nữ công Công đoàn trường PT DTNT THCS &THPT Huyện Đăk Glong xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 như sau:

 

THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC
9-10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/1017

-Ổn định nề nếp, giờ giắc đi làm-Họp thống nhất kế hoạch năm học 2017-2018-Chuẩn bị kế hoạch cá nhân, kế hoạch năm , kế hoạch tháng cho các hoạt động-Thống kê cán bộ công nhân viên chức đầu năm-Lập lại các danh mục , hồ sơ công tác nữ công-Thăm hỏi công đoàn viên bị ốm, hay sinh …-Lao động vệ sinh phòng làm việc

-Sắp xếp lại hồ sơ công đoàn

– Cùng BCH Công đoàn lên kế hoạch thi nấu ăn ngày 20-10 cho toàn thể các tổ viên công đoàn .

-Theo dõi các chính sách, chế độ cho giáo viên- CNV.

– Ủng hộ tinh thần đội bóng chuyền nữ tham gia Hội thao do Huyện Đăk Glong tổ chức.

– Hoàn thành thu quỹ ủng hộ.

– Phát động đăng ký thi đua” Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

– Vận động nữ GV viết đề tài nghiên cứu khoa học.

– Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ…

– Tiếp tục thực hiện: “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống trường học”

-Vận động nữ GV- CNV lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.- Cùng BCH Công đoàn lên kế hoạch Mit Tinh 20-11( Tổ chức phần lễ, và phần Hội ).- Theo dõi các chính sách, chế độ cho giáo viên- CNV.- Ủng hộ tinh thần đội Văn Nghệ tham gia Hội diễn do Sở GD tổ chức.- Hoàn thành thu quỹ ủng hộ.- Phát động đăng ký thi đua” Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.- Thống kê kế hoạch hóa gia đình của các hộ gia đình CB- CNV – GV trong trường.

– Vận động nữ GV viết đề tài nghiên cứu khoa học.

– Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ…

– Tiếp tục thực hiện: “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống trường học”

 

12/2017 -Vận động kỷ niệm ngày QĐ ND Việt Nam.-Theo dõi chế độ chính sách cho GV_ CBCNV.- Thăm hỏi ốm đau , hiếu, hỷ…- Sinh hoạt chuyên đề, báo cáo:……………..-Báo cáo quỹ công đoàn Quý IV/ 2017- Vận động nữ cán bộ tham gia tốt công tác coi, chấm thi chất lượng cuối học kỳ I.- Kiểm tra tình hình đánh giá xếp loại của nữ cán bộ GV- CNV.

– Thống kê gia đình văn hóa trong GV, CBCNV.

– Duy trì đội bóng chuyền nữ.

01/2018 Vận động nữ cán bộ vui tết an toàn, tiết kiệm. Thăm hỏi, chúc tết nữ cán bộ GV- CNV.-Sinh hoạt chuyện đề : “Chuẩn bị đón xuân mới và vui chơi tết lành mạnh”-Phát động làm đồ dùng dạy học đối với giáo viên nữ.-Đẩy mạnh phong trào” Giỏi việc trường , đảm việc nhà”-Thăm ốm đau , hiếu hỷ…- Lập danh sách Gia đình văn hóa, tô chức câu lac bộ .- Duy trì tập luyện đội bóng chuyền nữ.
02/2018 – Vận động nữ cán bộ tham gia tốt kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2017- Giới thiệu nữ cán bộ GV-CNV viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.- Thăm ốm đau, hiếu, hỷ…- Vận động nữ GV- CNV tham gia đăng kí các lớp học nâng cao chuyên môn- Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 8/3.-Đẩy mạnh phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”..- Duy trì câu lạc bộ gia đình văn hóa .
03/2018 – Lập thành tích trong giảng dạy, tổ chức hoạt động văn nghệ, TDTT chào mừng ngày 8/3 ,- Tổ chức tọa đàm  kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3- Lên kế hoạch hội thi “ Bữa cơm gia đình ”- Động viên CB CNV nữ hoàn thành SKKN, NKKH .- Tổ chức ôn thi và tổ chức thi Olympic 10, 11 đối với nữ giáo viên phụ trách.- Báo cáo quỹ công đoàn Quý I/ 2018-Phối hợp tổ chức tốt ngày  26-3, tham gia hội thao , văn nghệ nếu có.

-Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ…

 

04/2018 -Tổ chức thi đồ dùng dạy học- Vận động nữ cán bộ Hưởng ứng chào mừng Quốc Tế Lao Động 01/05 và kỷ niệm 39 năm Ngày Miền Nam hoàn toàn Giải phóng 30/04- Theo dõi việc thu chi, trả chế độ chính sách cho CB_ GV nữ.- Tổng kết công tác ban nữ công.- Thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ…
05/2018 

 

 

06-7/2018

 

 

 

– Ban nữ công kết hợp CĐ trường bình xét thi đua “ Hai tốt” danh hiệu “Giỏi việc trường đảm việc nhà” cho các tập thể và cá nhân,- Tổng hợp tình hình hoạt động nữ công đến cuối năm học bằng số liệu cụ thể.- Tuyên truyền kỉ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5.- Báo cáo, công khai quỹ công đoàn
– Báo cáo hoạt động nữ công năm 2017-2018.- Vận động CB- GV CNV nữ tham gia trực hè nghiêm túc và coi, chấm thi tuyển sinh khối 6, 10.

 

 

           CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                           T/M BAN NỮ CÔNG                                          Trưởng ban                    Bùi Thị Mai

 

                                          XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ