Thành tích nhà trường

SỞ GD & ĐT ĐẮK NÔNG

TRƯỜNG PT DTNT THCS-THPT HUYỆN ĐẮK GLONG

=============

Số:     /BC-DTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=========

Đắk Glong, ngày 20  tháng 5 năm 2017

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC: 2016 – 2017

 

 

Thực hiện công văn số: Số: 811/SGDĐT-GDTrH ngày 15  tháng 05 năm 2017 của sở GD & ĐT Đắk Nông về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2016 – 2017;

Trường PT DTNT THCS-THPT huyện Đắk Glong xin báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Đặc điểm tình hình:

1.1.Thuận lợi: Được sự quan tâm đặc biệt của Huyện ủy, UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm sâu sát đến nhà trường, tạo mối quan hệ khăng khít giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và Đảng chính quyền địa phương.

Đội ngũ giáo viên nhiệt tình trong công tác, có tinh thần học hỏi, không ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, một số giáo viên có trình độ chuyên môn, tay nghề vững vàng, kinh nghiệm giảng dạy tốt tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng đội ngũ; học sinh ngoan chịu khó học tập; một số đã có ý thức tốt vượt lên hoàn cảnh khó khăn của gia đình để học tốt nhiều năm liền đạt học sinh giỏi.

1.2. Khó khăn:

Một bộ phận giáo viên, nhân viên chưa có ý thức tốt, còn trông chờ ỉ lại; một số học sinh khả năng tiếp thu kém, lười học.

Việc tuyển sinh đầu vào lớp 6 và lớp 10 còn gặp nhiều khó khăn.

Chưa xóa bỏ được một số nếp sinh hoạt, phong tục lạc hậu của đồng bào các dân tộc thiểu số.

1.3 Quy mô học sinh

 

Lớp Số học sinh đầu năm học2016 – 2017 Số học sinhcuối năm học2016 – 2017 Số học sinh giảm so với đầu năm học Tỷ lệ %
6 30 29 01 0.33%
7 29 29 0 0
8 28 26 00 0
9 27 25 02 0.74%
10 30 30 0 0
11 29 29 0 0
12 26 25 01 0.38%
Toàn cấp 199 195 04 1.45%

Số học sinh tương đối ổn định trong năm học 2016-2017. Tuy nhiên do điạ bàn các xã xa trường khó khăn trong việc đi lại, điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp nên số học sinh chuyển trường, di học nghề; một số do điều kiện gia đình khó khăn …

Kết quả triển khai tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục:

Hằng năm nhà trường đều triển khai thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành

Như:  đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; . Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục, chương trình các môn học và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

– Thực hiện công văn số 1484/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017, nhà trường xây  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học năm 2016-2017 phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường.

–  Chỉ đạo, tổ chức và tham gia bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tham gia tập huấn bồi dưỡng chương trình chuyên môn sâu cho giáo viên các trường THPT.

Triển khai việc lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục. Tổ chức và tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi dạy các chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

Nhà trường đã thực hiện những biện pháp sau:

– Chú trọng tới việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt trong những đợt sinh hoạt chủ điểm, chào cờ đầu tuần, nhà trường luôn luôn có chương trình giáo dục các học sinh nâng cao ý thức kỹ năng sống, hạn chế bạo lực học đường và tình trang vi phạm an toàn giao thông.

– Chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp, đảm bảo quản lý chặt chẽ và giáo dục có hiệu quả học sinh, nhằm xây dựng nề nếp kỷ cương nghiêm túc trong nhà trường làm nền tảng cho nâng cao chất lượng học tập và giáo dục toàn diện học sinh.

– Quán triệt sâu rộng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về những nội dung cơ bản của việc cần nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

– Thực hiện các hoạt động giáo dục bao gồm trong giờ lên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động văn nghệ, các cuộc thi tài năng, thể dục thể thao, an toàn giao thông nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu.

–  Đẩy mạnh quan hệ với gia đình, cơ quan, tổ chức đoàn thể tôn giáo có liên quan để thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất trong công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh.

Kế hoạch và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

– Công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn

Chỉ đạo các Tổ chuyên môn triển khai hoạt động chuyên môn, xây dựng các chuyên đề tích hợp liên môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng lớp, phù hợp với khả năng của học sinh.

Đăng kí giờ dạy tốt, học tốt trong toàn trường và các buổi hội thảo chuyên đề, ở các nhóm bộ môn để trao đổi thảo luận nội dung, phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng bộ môn.

– Việc triển khai xây dựng mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục học sinh còn chưa có hiệu quả. Nhà trường đã chú trọng chỉ đạo các tổ chuyên môn tăng cường đổi mới phương pháp, tuy nhiên vì điều kiện cơ sở vật chất vật dụng thí nghiệm trường học của nhà trường còn quá sơ sài nên các tiết học thực hành chưa thể thực hiện được.

Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh năm học 2016-2017

STT Lớp Sĩ số Hạnh kiểm
Tốt Khá T.bình Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL
1 6 29 13 44.83% 9 31.03% 7 13.79% 0 0.00%
2 7 29 14 44.83% 11 37.93% 4 6.90% 0 0.00%
3 8 26 15 57.69% 6 23.08% 5 15.38% 0 0.00%
4 9 25 16 59.26% 7 25.93% 2 7.41% 0 0.00%
5 10 30 28 90.00% 2 6.67% 0 0.00% 0 0.00%
6 11 29 23 79.31% 1 3.45% 5 10.34% 0 0.00%
7 12 25 17 65.38% 4 15.38% 4 15.38% 0 0.00%
STT Lớp Sĩ số Học lực
Giỏi Khá T.bình Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
1 6 29 0 0.00% 4 13.79% 20 58.62% 5 17.24% 0 0.00%
2 7 29 0 0.00% 11 34.48% 15 44.83% 3 10.34% 0 0.00%
3 8 26 0 0.00% 10 38.46% 11 38.46% 5 19.23% 0 0.00%
4 9 25 1 3.70% 5 18.52% 20 70.37% 0 0.00% 0 0.00%
5 10 30 2 6.67% 11 33.33% 19 53.33% 1 3.33% 0 0.00%
6 11 29 1 3.45% 11 37.93% 17 48.28% 1 3.45% 0 0.00%
7 12 25 0 0.00% 10 40.00% 15 60.00% 0 0.00% 0 0.00%

Một số thành tích nổi bật:

– Đăng cai và tham gia kỳ thi Olympic khối các trường PT DTNT tỉnh đăk Nông lần thứ IV thành công với: 2HCV, 04HCB và 01 HCĐ xếp nhì toàn đoàn.

– Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt 4/4 giáo viên, tỉ lệ 100%.

– Tham gia Hội ANQP toàn tỉnh Đăk Nông năm học 2016-2017 với 01 HCĐ.

– Tham gia viết SKKN với kết quả: 02 giải C được đánh giá cao của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông.

– Năm học 2016-2017 nhà trường đăng ký 26 lao động tiên tiến và 05 chiến sỹ thi đua cơ sở và 01 bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

– Có 19 công đoàn viên ở 2 tổ công đoàn thực hiện 78 lượt thao giảng và 10 tiết kiểm tra nội bộ trong đó có 58 tiết dạy UDCNTT, 54 tiết đạt loại giỏi, 34 tiết đạt loại khá. Các công đoàn viên thực hiện dự giờ đánh giá theo qui định. Trong học kì II có 50% tiết dạy đánh giá theo thông tư 5555

– Triển khai các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn: Chia sẻ kinh nghiệm viết SKKN, Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch bài học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh,..Triển khai việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn trực tuyến,…

– Đăng kí và tổ chức thi IOE, ôn thi Olympic đạt hiệu quả.

Đánh giá chung

Ưu điểm

Đã chỉ đạo thực hiện nội dung chương trình theo sự chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng nề nếp trong hoạt động quản lý nhà trường, đặc biệt là trong nề nếp quản lý hoạt động chuyên môn trong thực hiện sinh hoạt chuyên môn, thanh tra,  kiểm tra chuyên môn.

Tăng cường quản lý chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh để có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; huy động các nguồn lực xã hội hóa giáo dục, thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội trong việc giáo dục học sinh, đảm bảo an ninh trường học.

b.Tồn tại, nguyên nhân :

Ý thức học tập nỗ lực vươn lên của HS còn chưa cao. Chất lượng tuyển sinh thấp. Một bộ phận gia đình chưa thực sự động viên, chăm lo quản lý con con em mình, nên rất khó khăn cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Bồi dưỡng HSG có kết quả cao hơn các năm trước, nhưng vẫn chưa xứng tầm với khả năng của học sinh nhà trường.

Việc quản lý toàn diện mọi hoạt động của nhà trường còn gặp những khó khăn nhất định; địa bàn khu dân cư còn nhiều phúc tạp; lực lượng giáo viên còn hạn chế về kinh nghiệm giáo dục; điều kiện ở và làm việc còn gặp  nhiều khó khăn.

PHẦN II. PHƯƠNG HHƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Trong năm học 2017 – 2018, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là:

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” nhằm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”

– Tăng cường công tác quản lý học sinh; giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội; Đẩy mạnh công tác giáo dục văn hóa, tư tưởng; giáo dục thể chất và y tế trường học. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, trò chơi dân gian, thi văn nghệ, ….

– Tăng cường các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; tăng cường công tác phụ đạo xóa yếu học sinh.

– Tiếp tục bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên .

– Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và người học trong toàn ngành; Đẩy mạnh triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn bài giảng điện tử và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.

Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

– Tổ chức thực hiện phân cấp quản lý giáo dục cho địa phương, Bộ, ngành theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Nghiêm túc quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

– Thực hiện đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý giáo dục và dạy học.

– Triển khai công tác đánh giá chất lượng giáo dục các nhà trường.

– Tập trung thanh tra có chiều sâu các hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học, trình độ đào tạo; thanh tra các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập và cơ sở giáo dục có đầu tư nước ngoài công tác tự thanh tra của các cơ sở giáo dục. Triển khai đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

– Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

– Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp. Tiếp tục công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

– Triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (trung học cơ sở và trung học phổ thông), chuẩn hiệu trưởng trường trung học;

Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất

– Tiếp tục triển khai Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân từ bậc mầm non đến đại học.

– Đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học.

– Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục.

Công tác phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

– Tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng thiết bị dạy học; tiếp tục hoàn thiện cơ chế và chính sách liên quan đến cung cấp và khai thác các thiết bị dạy học.

– Tiếp tục tham mưu cho các cấp lãnh đạo phê duyệt kế hoạch mở rộng quỹ đất cho nhà trường để có thể đảm bảo diện tích đất để xây dựng một số công trình phục vụ công tác giáo dục toàn diện học sinh.

– Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo ngành và thường vụ huyện ủy về công tác hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường để việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh được thuận lợi hơn trong năm học tới

                   

 

HIỆU TRƯỞNG( đã ký)

 

Lê Văn Hà