TIN TỨC CÁC BÁO

Tin tức giáo dục

KẾ HOẠCH  Thực hiện cuộc vận động Phụ nữ  “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”

KẾ HOẠCH Thực hiện cuộc vận động Phụ nữ “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”

  CĐGD TỈNH ĐĂK NÔNG                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG PT DTNT THCS &                            Độc lập – Tự do...

Đào tạo

KẾ HOẠCH Chuyên đề tập huấn kỹ năng phòng – chống quấy rối và xâm hại tình dục đối với trẻ em trường PT DTNT THCS & THPT Huyện Đăk Glong năm học 2017- 2018

KẾ HOẠCH Chuyên đề tập huấn kỹ năng phòng – chống quấy rối và xâm hại tình dục đối với trẻ em trường PT DTNT THCS & THPT Huyện Đăk Glong năm học 2017- 2018

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN ĐĂK GLONG               ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH  LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PT DTNT THCS    & THPT HUYỆN ĐĂK GLONG         *******——*******                                                      Đăk Glong, ngày 3 tháng 9 năm 2017   KẾ HOẠCH Chuyên đề...