HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Ngày 16 tháng 9 năm 2023. Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đắk Glong tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024. Hội nghị đã đánh giá lại những kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua, đồng thời đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho năm học mới. Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh. [...]
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Ngày 16 tháng 9 năm 2023. Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đắk Glong tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024. Hội nghị đã đánh giá lại những kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua, đồng thời đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho năm học mới. Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh. [...]
LỄ MÍT-TINH HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VÀ GIỚI THIỆU MÔ HÌNH GÓC TUỔI TEEN

LỄ MÍT-TINH HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VÀ GIỚI THIỆU MÔ HÌNH GÓC TUỔI TEEN

Lượt xem:

Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên là vấn đề mà xã hội rất quan tâm, nếu không được cung cấp kiến thức đầy đủ sẽ dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến đạo đức lối sống, việc học hành, ảnh hưởng tương lại sự nghiệp, sức khỏe và chất lượng dân số của xã hội. Nhận thức [...]