Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 49/KH-PT DTNTĐGL 27/02/2019 Kế hoạch, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Số 48/KH-PT DTNTĐGL 21/02/2019 Kế hoạch, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Số 44/KH-PT DTNTĐGL 12/02/2019 Kế hoạch, Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Số 43/KH-PT DTNTĐGL 22/01/2019 Kế hoạch, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Số 34/KH-PT DTNTĐGL 17/09/2018 Kế hoạch,
Số 33/KH-PT DTNTĐGL 20/08/2018 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2018 - 2019
Số 32/KH-PT DTNTĐGL 14/08/2018 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, năm học 2018 - 2019
Số 31/KH-PT DTNTĐGL 07/07/2018 Kế hoạch, Kế hoạch quản lý cơ sở vật chất nhà trường, năm học 2018 - 2019
KH55/ĐTN 29/03/2018 Kế hoạch, Triển khai cuộc thi vẽ tranh cổ động Chủ đề “An toàn giao thông trong học đường”
KH 54/ĐTN 29/03/2018 Kế hoạch, PHÁT ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH “GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG” NĂM HỌC 2017-2018
sỐ 81 KH-PTDTNTDGL 27/02/2018 Kế hoạch, KH "Tổ chức liên hoan tiếng hát học sinh THPT cấp trường", năm 2018
KH137 22/01/2018 Kế hoạch, KH tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình GD phổ thông hiện hành, quản lí hoạt động chuyên môn qua mạng, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục...