Lê Văn Hà
 • Lê Văn Hà
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
 • 0905331975
 • Cử nhân Sư phạm Anh văn - Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Nguyễn Thanh Bình
 • Nguyễn Thanh Bình
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0983994067
 • Cử nhân Vật Lí - Đại học Sư phạm Vinh
Lê Thị Anh
 • Lê Thị Anh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0972778713
 • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn - Đại học Sư phạm Huế
Phan Thanh Hải
 • Phan Thanh Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • Thư kí hội đồng
 • 0947616467
 • Cử nhân Sư phạm Toán học - Đại học Quy Nhơn