Phan Văn Thanh
 • Phan Văn Thanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
 • 0978737580
 • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn - Thạc sĩ Quản lý giáo dục-cao cấp lý luận chính trị
Nguyễn Thanh Bình
 • Nguyễn Thanh Bình
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0983994067
 • Cử nhân Vật Lí - Đại học Sư phạm Vinh Thạc sĩ Quản lí giáo dục
Lê Thị Anh
 • Lê Thị Anh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0972778713
 • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn - Đại học Sư phạm Huế Thạc sĩ quản lí giáo dục
Phan Thanh Hải
 • Phan Thanh Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • Thư kí hội đồng
 • 0947616467
 • Cử nhân Sư phạm Toán học - Đại học Quy Nhơn