Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 32/TB DTNT ĐGL 17/08/2018 Thông báo, Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019
Số 31/TB DTNT ĐGL 02/08/2018 Thông báo, Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019
Số 28/TB PTDTNT ĐGL 30/05/2018 Thông báo, Cam kết chất lượng cơ sở giáo dục
Số 27/TB-DTNT ĐGL 09/05/2018 Thông báo, Thông báo tuyển sinh