Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 81/QĐ-PTDTNTDGL 27/02/2018 Quyết định, Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khả Hội thi "Tiếng hát học sinh THPT" cấp trường năm 2018
Số 01/QĐ-BTC 27/02/2018 Quyết định, Quyết định V/v ban hành Điều lệ liên hoan "Tiếng hát học sinh Trung học phổ thông" trường PT DTNT THCS & THPT huyện Đak Glong lần thứ I năm 2018