HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, viên chức hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của mỗi đơn vị trường học. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua của năm học trước đồng thời đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 15 tháng 8 năm 2018, nhà trường và công đoàn trường PT DTNT THCS&THPT huyện Đăk Glong đã nghi long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 -2019. Về dự Hôi nghị có đồng chí Lê Văn Hà – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Vũ Thị thùy Dung – chủ tích Công đoàn cơ sở cùng với tất các đoàn viên công đoàn trong đơn vị. Tại Hội nghị, nhìn lại năm học 2017  -2018, đơn vị đã đạt được những thành tích cơ bản như sau: Tập thể nhà trường và 2 tổ chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể tiên tiến, 02 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 16 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 02 giáo viên được nhận giấy khen của Giám độc Sở GD&ĐT… Hội nghị cũng nhìn nhận lại những mặt hạn chế, thiếu sót của năm học qua đồng thời đư ra phương hướng, nhiệm vụ thi đua trong năm học 2018 – 2019. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong Hội nghị.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Đồng chí Lê Văn Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đồng chí Vũ Thị Thùy Dung – Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Đồng chí Lý Văn Hiệu – Trưởng ban thanh tra nhân dân tổng kết công tác Ban thanh tra nhân dan năm học 2017 – 2018

Đồng chí Phan Văn Hưng – Kế toán trưởng thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị

Công đoàn viên thảo luận góp ý

Công đoàn viên thảo luận góp ý

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó hiệu trưởng thông qua Quyết định khen thưởng và danh sách khen thưởng của Sở GD&ĐT

Đồng chí Lê Văn Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trao danh hiệu Tập thể tiên tiến cho 2 tổ chuyên môn

Đồng chí Lê Văn Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua

Đồng chí Vũ Thị Thùy Dung – Chủ tịch Công đoàn cơ sở trao danh hiệu Lao động tiên tiến

Đồng chí Lê Văn Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trao danh hiệu Lao động tiên tiến

Đồng chí Nguỹen Thanh Bình – Phó hiệu trưởng trao Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT

Tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội nghị

Tập thể nữ Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội nghị