TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS, NĂM 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 1979/KH – SGDĐT ngày 9/10/2018 của Sở giáo dục và đào tạo Đăk Nông về việc tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại các trường học trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2018; nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho học sinh về dịch bệnh HIV/AIDS, các hoạt động dự phòng giảm thiểu lây nhiễm HIV/AIDS đồng thời không có thái độ kỳ thị, xa lánh với những người nhiễm bệnh;

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Trường PT DTNT THCS&THPT huỵen Đak Glong đã phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo Đăk Nông, Sở Y tế Đăk Nông tổ chức buổi tuyên truyền Phòng chống HIV/AIDS năm 2018. Về tham dự buổi truyền thông có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuệ, trưởng phòng Chính trị tư tưởng của Sở giáo dục và đào tạo Đăk Nông, đồng chí Nguyễn Đắc Di, Nguyễn Đức Thạch – chuyên viên phòng chính trị tư tưởng; bác sĩ Nguyễn Đức Phú – Trưởng khoa Quản lý điều trị Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; đồng chí Nguyễn Xuân Duy – khoa Truyền thông, can thiêọ cộng đồng. Buổi truyền thông hướng đến 1 số nội dung như sau:

  1. Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS

2. Can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiếm HIV/AIDS

3. Tổng quan về Methadone

Ngoài ra, cũng trong buổi truyền thông, báo cáo viên đã nhấn mạnh tác hại của ma túy và một số kiến thức cần có để phòng chống HIV/AIDS.

Học sinh tham gia đầy đủ, nghiêm túc trong buổi tư vấn

Báo cáo viên làm việc tại buổi truyền thông

Báo cáo viên làm việc tại buổi truyền thông

Báo cáo viên làm việc tại buổi truyền thông

Báo cáo viên làm việc tại buổi truyền thông

Học sinh tương tác với báo cáo viên tại buổi truyền thông

Giải lao giữa buổi, học sinh được phát sữa tươi trước khi quay vào để hoàn thành buổi truyền thông.