SINH HOẠT ĐOÀN- HỘI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ kế hoạch số 11-KH/UBH của UBH Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông ngày 05/10/2020. V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956- 15/10/2020);
Thực hiện sự hướng dẫn của BTVHuyện Đoàn Đăk Glong;
BCH Đoàn Dtnt Đăk Glong tổ chức một số hoạt động :
Tìm hiểu về truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;Tập huấn một số kỹ năng Thanh niên;
Thực hiện bảng tin thanh niên;
Tổ chức giao lưu bóng chuyền nam- nữ.