LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN, THÁNG 2 NĂM 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), theo dõi quá trình phấn đấu, rèn luyện của quần chúng ưu tú, Chi bộ trường
PTDTNT Đắk Glong đã đề nghị kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Uyên. Ngày 28 tháng 2 năm 2020, chi bộ đãt tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên. Đến thời điểm hiện tại, số đảng viên của Chi bộ là 17 đồng chí.

Đồng chí Phan Văn Thanh -, Bí thư chi bộ, công bố quyết định kết nạp đảng viên.

Đồng chí Phan Văn Thanh -, Bí thư chi bộ, trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Uyên

.

Đồng chí Phan Văn Thanh -, Bí thư chi bộ, phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới.