ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PT DTNT THCS&THPT HUYỆN ĐĂK GLONG, NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch của Hội đồng đội huyện Đăk Glong năm 2018; được sự nhất trí của Chi bộ Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Đăk Glong; Nhằm đánh giá lại hoạt động của  BCH liên đội trong năm học 2017 – 2018, đưa ra phương hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 đồng thời bầu ra được BCH Liên đội để dẫn dắt phong trào Đội thiếu niên tiền phong của đơn vị ngày càng đi lên, ngày 3/10/2018, Liên đội trường đã tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2018 – 2019. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá, rút ra những bài học sâu sắc trong công tác chỉ huy và cùng thảo luận để đặt ra những mục tiêu cũng như giải pháp thực hiện trong năm học mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Anh – Phó hiệu trưởng đánh giá cao những thành tích, phong trào BCH Liên đội đã đạt được trong năm học qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ liên quan đến giáo dục kỹ năng sống, đạo đức cho học sinh trong năm học mới.

Đại diện Chi đội 8 trình bày tham luận về Vai trò của hoạt động tự học đối với học sinh

Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết phong trào Thiếu nhi năm học 2018 – 2019 và Phương hướng hoạt động năm học 2018 – 2019

BCH Liên đội nhiệm kỳ 2018 – 2019 ra mắt Đại hội.