ĐẠI HỘI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022, ngày 2.10.2021, Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với Ban giám hiệu trương PTDTNT THCS&THPT huyện Đăk Glong tổ chức Đại hội viên chức, người lao động. Tại đây, Đại hội đã tiến hành đánh giá lại các hoạt động chuyên ôn, các phong trào thi đua của năm học trước, thảo luận, xây dựng phương hướng hoạt động cho năm học mới. Đồng thời  Đại hội đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 và tiến hành trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến, giấy khen của Công đòn ngành giáo dục tỉnh Đăk Nông cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021.