HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm là một trong những hoạt động vô cùng cần thiết trước khi bước vào năm học mới. Thực hiện Công văn hướng dẫn số 63-HD/CĐN ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đăk Nông về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngày 30 tháng 8 năm 2019, Ban giám hiệu đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đăk Glong tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 – 2020. Hội nghị đã lắng nghe các báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2018 -2019. Các báo cáo đã nhấn mạnh những thành tích đơn vị đã đạt được trong năm học qua, nổi bật như: Tỉ lệ tốt nghiệp THPTQG đạt 100%, tỉ lệ học lực khá, giỏi đạt trên 43%, tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm đạt 100% khá, tốt, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đạt nhiều thành tích nổi bật đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.. Hội nghị cũng lắng nghe các phương hướng hoạt động cũng như các ý kiến phát biểu, các tham luận để đâè ra những giải pháp tối ưu nhằm hoàn thành mục tiêu năm học. Hội nghị thành công tốt đẹp đã mở đầu, hứa hẹn một năm học mới thành công.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Anh – Phó hiệu ttrưởng, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, vc năm học 2018 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm học 2019 – 2020 (Dự thảo)

Đồng chí Vũ Thị Thùy Dung – Chủ tịch Công đoàn trường thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo sơ kết phong trào thi đua năm học 2018 – 2019 va phát động phong trào thi đua năm học 2019 – 2020 (Dự thảo)

Đồng chí Lý Văn Hiệu – Trưởng ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019 báo cáo kết quả thanh, kiểm tra nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Đồng chí Lê Văn Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, đại diệm Đoàn chủ tịch phát biểu chỉ đạo, giải đáp các ý kiến tại hội nghị

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021 ra mắt tại hội nghị

Đồng chí Lê Văn Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Đồng chí Lê Văn Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trao tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các cá nhân.