HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sách luôn là người bạn tuyệt vời. Tạo dựng văn hóa đọc là một điều vô cùng cần thiết.

Thực hiện công chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đăk Nông, Trường PTDTNT THCS&THOT huyện Đăk Glong đã tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày hội sách nam 2021.