KẾ HOẠCH Chuyên đề tập huấn kỹ năng phòng – chống quấy rối và xâm hại tình dục đối với trẻ em trường PT DTNT THCS & THPT Huyện Đăk Glong năm học 2017- 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN ĐĂK GLONG               ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PT DTNT THCS

   & THPT HUYỆN ĐĂK GLONG

        *******——*******

                                                     Đăk Glong, ngày 3 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Chuyên đề tập huấn kỹ năng phòng – chống quấy rối và xâm hại tình dục đối với trẻ em trường PT DTNT THCS & THPT Huyện Đăk Glong

năm học 2017- 2018

_____________________

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng bị xâm hại. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại tình dục vẫn tiếp tục xảy ra.

Nguyên nhân của tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vẫn còn xảy ra là do:

– Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của bậc làm cha, mẹ của trẻ và nhận thức của trẻ về kỹ năng phòng tránh bị xâm hại, bị bạo lực còn hạn chế.

– Một số trẻ em còn bị thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người lớn; bậc làm cha, mẹ chưa được cập nhật, nâng cao kỹ năng giáo dục con cái theo hình thức kỷ luật tích cực mà còn áp dụng biện pháp sử dụng roi vọt là chủ yếu; chưa có kỹ năng phát hiện những biểu hiện bất thường của con để phát hiện kịp thời tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại.

– Một số giáo viên trong nhà trường còn thiếu kỹ năng áp dụng biện pháp kỷ luật tích cực đối với học sinh, chưa sâu sát, nắm bắt những biểu hiện bất thường của học sinh để có biện pháp can thiệp kịp thời; một số giáo viên còn thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc.

– Đa số các em sinh hoạt ăn , ở tại trường, không gian kí túc xá nên việc va chạm nam nữ còn nhiều, các em chưa biết tự bảo vệ bản thân còn tiếp xúc với người lạ không quen biết.

– Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật hình sự, pháp luật hôn nhân gia đình, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, pháp luật về bình đẳng giới, pháp luật về quyền trẻ em còn hạn chế, chưa thường xuyên, dẫn đến nhận thức của một bộ phận người dân về bình đẳng giới, về quyền của trẻ em, đặc biệt vẫn còn một số trường hợp đối tượng vi phạm pháp luật hình sự nhưng không biết bản thân có hành vi vi phạm.

– Sự xuống cấp về đạo đức của một số người cũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục đối với trẻ em.

– Có một số vụ xâm hại tình dục trẻ em không thể xác định đối tượng phạm tội để xử lý theo quy định. Có nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, khi gia đình biết đã lưỡng lự trong cách giải quyết dẫn đến khai báo muộn, không biết cách thu giữ vật chứng cần thiết để giao nộp cho cơ quan chức năng dẫn đến việc thu thập chứng cứ đầy đủ, chính xác gặp nhiều khó khăn.

Xuất phát từ tình hình trên, Liên đội trường xây dựng kế hoạch chuyên đè phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em trường PT DTNT THCS & THPT  năm học 2017 – 2018 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, góp phần tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, tạo điều kiện cho trẻ em có điều kiện phát triển tốt nhất.

– Trong trường hợp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục thì phải được gia đình và các cơ quan, đơn vị có liên quan, phát hiện và can thiệp, kịp thời kết nối các dịch vụ giúp các em khỏi nguy cơ tiếp tục bị xâm hại, bị bạo lực, tạo điều kiện để các em hòa nhập cộng đồng tốt hơn.

 1. Yêu cầu  

– Nội dung hoạt động phải phù hợp với thực tiễn, phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm mục tiêu nâng cao nhận thức của học sinh trong việc phòng, chống bạo lực trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục đối với học sinh.

– Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quyền trẻ em.

 1. THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM
 2. Thời gian:

Đúng 14h ngày 8/9/2017 (chiều thứ 6).

 1. Địa điểm

-Tại nhà đa năng Trường PT DTNT THCS & THPT Huyện Đăk Glong.

 1. Thành phần

– Gồm tất cả các em học sinh, GVCN, GV.

 1. BAN TỔ CHỨC
 2. Thầy Lê Văn Hà- Bí thư chi bộ- Hiệu Trưởng -Trưởng Ban
 3. Thầy Nguyễn Thanh Bình- Phó Hiệu Trưởng – Phó Ban
 4. Cô Nguyễn Như Quỳnh- Bí thư Đoàn Trường- Ủy viên
 5. Cô Lê Thị Thanh- Phó bí thư – Ủy viên
 6. Cô Bùi Thị Mai- TPT Đội- Ủy Viên
 7. KINH PHÍ – PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 8. Kinh phí

– Cắt chữ: 300.000đ

– Nước: 60.000 đ

– Pin: 40.000đ

Tổng: 400.000đ

2.Phân công nhiệm vụ:

– Phụ trách chương trình: Đ/c Mai, Đ/c Quỳnh.

– Phụ trách loa máy, máy chiếu: Đ/c Bắc, Đ/c Dũng

– Trang trí: Đ/c Mai, Đ/c Thanh

– Phụ trách bàn ghế : Đ/c Hiệu

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-Liên đội lập kế hoạch, xây dựng chương trình, nội dung trình đoàn trường, BGH phê duyệt.

-Thông báo nội dung kế hoạch đến tất cả giáo viên và tất cả các em học sinh toàn trường.

Trên đây là kế hoạch chương trình thực hiện chuyên đề phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại Liên đội Trường PT DTNT THCS & THPT huyện Đăk Glong.

 

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                 T/M LIÊN ĐỘI

           BÍ THƯ                                                         TPT ĐỘI

 

 

 

        Lê Văn Hà                                                      Bùi Thị Mai