LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phát triển đảng viên là 1 trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng đảng. Để kết nạp thêm 1 đảng viên đứng vào hàng ngũ của đảng, tăng sức mạnh lãnh đạo cho chi bộ cần một quá trình lâu dài phấn đấu của cá nhân, sự theo dõi, dìu dắt của đồng chí, chi bộ. Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chi bộ Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đăk Glong đã tiến hành kết nạ đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòa. Đến nay, số lượng đảng viên của chi bộ đã tăng lên thành 18 đồng chí.

Tập thể chi bộ trong lễ kết nạp đảng viên

Đồng chí Lê Văn Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng – đọc quyết định kết nạp đảng viên

Đồng chí Lê Văn Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng – trao quyết định kết nạp cho đảng viên

Đảng viên Nguyễn Thị Thu Hòa đọc lời tuyên thệ.

Đồng chí Lê Văn Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho đảng viên mới