LIÊN HOAN NHÓM NHẢY HIỆN ĐẠI, NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm khuyến khích hình thành và phát triển các nhóm nhảy hiện đại đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của giới trẻ hiện nay; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng lối sống, nếp sống văn hoá trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh trong toàn trường, để từ đó có thái độ, hành vi đúng đắn trong học tập và rèn luyện. Hôm nay, trường PT DTNT THCS & THPT huyện Đăk Glong tổ chức cuộc thi: “Liên hoan nhóm nhảy hiện đại 2019”. Cuộc thi đã tôn vinh vẻ đẹp, sự sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng như thiết thực chào mừng tháng thanh niên 2019.

Đồng chí Lê Thị Anh – Phó hiệu trưởng phát biểu khai mặc đêm liên hoan

Ban giám khảo và học sinh tham gia cổ vũ cho các tiết mục

Tiết mục tham dự đêm liên hoan

Tiết mục tham dự đêm liên hoan

Tiết mục tham dự đêm liên hoan

Tiết mục tham dự đêm liên hoan.