NGOẠI KHÓA: CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN, NĂM 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng của những giờ học trên lớp, việc trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng sống là một điều vô cùng cần thiết, quan trọng. Hiểu rõ điều này, Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Đăk Glong đã luôn chú trọng đến công tác ngoại khóa. Được sự thống nhất của chi bộ nhà trường, ngày 12 tháng 10 năm 2018, Đoàn trường PT DTNT THCS&THPT huyện Đăk Glong đã phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đăk Nông tổ chức buổi ngoại khóa với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, năm 2018”. Buổi trò chuyện đã thu hút được học sinh toàn trường tham gia, trang bị cho các em được nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết để có được những hành vi ứng xử đúng đắn.

Học sinh tham gia đầy dủ và tích cực trong buổi ngoại khóa

Báo cáo viên đến từ TT chăm sóc SKSS tỉnh Đăk Nông đang trao đổi với HS

Báo cáo viên đến từ TT chăm sóc SKSS tỉnh Đăk Nông đang trao đổi với HS

Nhiều học sinh đã trực tiếp tham gia để trao đổi thắc mắc đồng thời tương tác tích cực với báo cáo viên.

Nhiều học sinh đã trực tiếp tham gia để trao đổi thắc mắc đồng thời tương tác tích cực với báo cáo viên.