PHÁT THANH – PHÒNG TRÁNH COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 204-CV/ĐTN của BTV Huyện Đoàn Đăk Glong ngày 27/4/2020, “ về việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi học trở lại sau thời gian nghỉ tham gia phòng, chống Covid-19”; hàng ngày, vào thời gian sinh hoạt 15 phút đầu giờ, giờ giải lao sau mỗi tiết học, BCH Đoàn chuẩn bị loa máy, xây dựng nội dung về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, để kịp thời truyền tải đến CCBGV-CNV & Học sinh những thông tin mới và hữu ích nhất.

 
HS đọc bản tin phát thanh tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19