SƠ KẾT HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020 đã được Sở giáo dụ và đào tạo Đăk Nông phê duyệt; nhằm đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong học kỳ I vừa qua đồng thời đề ra những giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nửa năm học còn lại, ngày 24 tháng 1 năm 2020, Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Đăk Glong đã tổ chức lễ sơ kết học kỳ I, năm học 2019 – 2020. Điều này cho thấy việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh đã có bước tiến mới, học sinh thực hiện tốt các nội quy, quy chế trong thời gian qua. Trong học kì II, nhà trường tiếp tục đặt ra nhiều giải pháp để tăng cường giáo dục mũi nhọn, tăng cường iaó dục kỹ năng, tư vấn cho học sinh. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đồng chí Phan Văn Thanh, Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình,  phó Bí thư chi bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường

 

Đồng chí Lê Thị Anh, phó Hiệu trưởng nhà trường

 

Đồng chí Vũ Thị Thùy Dung, chủ tịch công đoàn

Đồng chí Phan Văn Thanh, Phát biểu tại Lễ sơ kết