TẬP HUẤN KĨ NĂNG THẮT NÚT DÂY CHO HỌC SINH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Giáo dục kĩ năng sống là một trong những nội dung quan trọng đối với công tác giáo dục học sinh. Với mong muốn giúp các em có thể tự lập bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất, Ban tuyên truyền, giáo dục kĩ năng đã có nhiều buổi giáo dục kĩ năng cần thiết, một trong những nội dung đó là kĩ năng thắt nút dây, được ứng dụng nhiều trong cuộc sống.