THAM GIA HỘI THI “BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI” HUYỆN ĐĂK GLONG, NĂM 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số: 09- KH/ĐTN – BTC, ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban tổ chức Hội thi về việc “Tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi huyện Đăk Glong năm 2018”, BCH Đoàn trường đã tuyển cho và cử 02 học sinh tham gia hội thi từ ngày 22-23/3/2018. Các thí sinh lần lươt trải qu 3 phân thi: iến thức tổng quát, hùng biện và tài năng. 26 thí sinh tham gia hội thi đã thể hiện xuất sắc những kiến thức, hiểu biết, khả năng hùng biện và tài năng của mình. Thí sinh Hoàng Ngọc Thầm củaoàn trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đăk Glong đạt giải B. Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thi:

Thí sinh K’ Thuyết tham gia phần thi Kiến thức tổng hợp

Thí sinh Hoàng Ngọc Thầm (giữa) nhận giải B tại hội thi

Cácthí sinh nhận giải C và giải KK tại hội thi