THU HOẠCH VƯỜN RAU THANH NIÊN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vườn rau thanh niên là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với các chi đoàn. Hoạt động này vừa rèn luyện được cho các em tinh thân hăng say, yêu lao động đồng thời cũng giúp cho các em có được những kỹ năng sống cần thiết.
Các chi đoàn đã teanh thủ thực hiện phần việc của mình sau những giờ học trên lớp. Qua hơn 1 tháng các chi đoàn đã thu hoạch được thành quả đầu tiên của vườn rau trong năm học 2020 – 2021.