TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hoạt động giáo dục pháp luật là một hoạt động giáo dục cụ thể gắn bó hữu cơ với hoạt động giáo dục nói chung. Nội dung giáo dục pháp luật là một phần của nội dung chương trình giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục pháp luật là một hoạt động tự thân, thường xuyên của ngành giáo dục. Giáo dục pháp luật trong nhà trường thực hiện thông qua việc dạy và học nội dung, kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục chính khóa qua các môn học như giáo dục công dân (phổ thông), Pháp luật (TCCN, cao đẳng, đại học) hoặc được lồng ghép, tích hợp vào các môn học có liên quan đạo đức, tìm hiểu tự nhiên xã hội, sinh học, lịch sử… (phổ thông) Chính trị (TCCN).

Hôm nay ngày 04/10/2019, được sự thống nhất của Chi bộ, BGH nhà trường,BCH Đoàn trường phối hợp với Công an Huyện Đăk Glong và Huyện Đoàn Đăk Glong tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền pháp luật với nhiều nội dung hữu ích cho các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên: Luật giao thông đường bộ; luật An ninh mạng, phòng chông vật liệu nổ, vũ khí tự chế; Luật phòng chống tội phạm mua bán ma túy, mua bán người; phòng chống xâm hại trẻ em,…

Đồng chí công an giao thông phổ biến luật giao thông cho các em học sinh

Đồng chí công an nêu tác hại của ma tuý cho các em học sinh

Các đồng chí công an nêu câu hỏi cho các em học sinh trả lời

Các em trả lời câu hỏi của các đồng chí công an

không khí tại buổi tuyên truyền.