NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH, NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

M. Gorki – đại văn hào Nga đã nói: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Điều đó cho thấy, đối với sự trưởng thành của mỗi con người, sách có vai trò vô cùng lớn. Chúng ta khám phá thế giới và khám phá chính mình qua các trang sách mỗi ngày. Để nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò của sách, đặc biệt đối với việc học; nhằm hình thành thói quen đọc sách, ngày 18 tháng 4 năm 2019, Thư viện trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đăk Glong đã tổ chức Ngày hội đọc sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Mặc dù thời gian chưa nhiều nhưng ngày hội đã tạo được không khí vui vẻ, tinh thần hăng say và một thái độ đọc sách, trao đổi nghiêm túc.

Cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia Ngày hội đọc sách tại trường

Học sinh tham gia Ngày hội đọc sách tại trường

Cán bộ, giáo viên tham gia Ngày hội đọc sách tại trường

Học sinh tham gia Ngày hội đọc sách tại trường

Toàn cảnh sân trường trong ngày hội đọc sách

Toàn cảnh sân trường trong ngày hội đọc sách