NGÀY HỘI “SÁCH VIỆT NAM” NĂM 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 598/SGDĐT – VP ngày ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Sở GD&ĐT Đăk Nông về việc tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ 5; Được sự nhất trí của chi bộ, Ban giám hiệu trường PT DTNT THCS&THPT huyện Đăk Glong, bộ phận thư viện đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức ngày hội đọc sách vào chiều ngày 19 tháng 4 năm 2018, tại thư viện.

Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam, thư viện trường phát động thi đua trưng bày sách, ủng hộ sách và đọc sách tại thư viện. Hoạt động nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị. Với ý nghĩa to lớn trong việc hình thành thói quen đọc sách, nghiên cứu, đây là hoạt động được nhà trường tổ chức thường niên theo kế hoạch của cấp trên. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:

Mô hình trưng bày sách của lớp 6

Mô hình trưng bày sách của lớp 7

Mô hình trưng bày sách của lớp 8

Mô hình trưng bày sách của chi đoàn giáo viên

Học sinh tham gia Ngày hội đọc sách

Giáo viên tham gia Ngày hội đọc sách

Học sinh chọn và đọc sách tại thư viện