THAM GIA LIÊN HOAN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG HUYỆN ĐĂK GLONG LẦN THỨ 2, NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số 42/KH- UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện Đăk Glong về việc tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện lần thứ 2, năm 2019 chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019),  với mục tiêu tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị, cũng là dịp để các học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên giao lưu, học hỏi, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, trường DTNT cũng tham gia Hội thi chương trình văn nghệ với chủ đề ” Việt Nam gấm hoa” thông qua 4 tiết mục. Kết thúc hội diễn, Đoàn trường được trao 1 giải C tiết mục múa Cảm xúc Tây Nguyên và Giải khuyến khích toàn đoàn.

Đơn ca: Đất nước mến thương

Múa: Cảm xúc Tây Nguyên

Song ca: Đi qua vùng cỏ non

Múa: Linh thiêng Việt Nam.