TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 và sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đăk Nông; Nhằm tạo sự ổn dịnh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trước khi chính thức bước vào năm học 2018 – 2019. Từ ngày 20/8/2018, trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Đăk Glong đã tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm với nhiều hoạt động rất ý nghĩa như: Lao động vệ sinh, học tập nội quy, tổ chức trò chơi, sinh hoạt văn nghệ… Sau những hoạt động này, khuôn viên trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, học sinh được học taaoj và thực hiện nội quy, tham gia sinh hoạt tập thể đầy đủ, nghiêm túc. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong tuần sinh hoạt này

Học sinh tham gia học nội quy

Tập nghi thức chuẩn bị cho lễ khai giảng

Trò chơi tập thể

Giao lưu văn nghệ

Tập dân vũ