Tuyên truyền pháp luật trong trường học.

Tuyên truyền pháp luật trong trường học.

Lượt xem:

Hôm nay ngày 04/10/2019, được sự thống nhất của Chi bộ, BGH nhà trường,BCH Đoàn trường phối hợp với Công an Huyện Đăk Glong và Huyện Đoàn Đăk Glong tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền pháp luật với nhiều nội dung hữu ích cho các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên: Luật giao thông đường bộ; luật An ninh mạng, phòng chông vật liệu nổ, vũ khí tự chế; [...]
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG HỌC

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG HỌC

Lượt xem:

Hoạt động giáo dục pháp luật là một hoạt động giáo dục cụ thể gắn bó hữu cơ với hoạt động giáo dục nói chung. Nội dung giáo dục pháp luật là một phần của nội dung chương trình giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục pháp luật là một hoạt động tự thân, thường xuyên [...]